Jan Warndorff – Geen idee

Impressie van de bijeenkomst van het Filosofisch Café Haarlem op 27 februari 2019 Op deze avond daagde Jan Warndorff de 95 aanwezigen uit om zijn gedachtegang te volgen over: Geen idee – Filosofie van het boerenverstand. Jan Warndorff (1965) is als kind van tropenartsen geboren en getogen in Afrika (Ghana, Ethiopië en Malawi) en heeft daarnaast […]

Lees meer

Paul van Tongeren – Willen sterven?

Impressie van de bijeenkomst van het Filosofisch Café Haarlem op 24 oktober 2018 Op deze avond hield Paul van Tongeren voor zo’n 90 aanwezigen een inleiding over zijn boek: Willen sterven?, Over de autonomie en het voltooide leven. Paul van Tongeren (1950) was tot zijn emeritaat hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen, buitengewoon […]

Lees meer