Seizoen 2007/2008

26 september 2007 – Karin Melis - Hoe werkt censuur, wat is de werkelijkheid?
We mogen zeggen wat in ons opkomt en tegelijk mopperen we dat we het gevoel hebben niets meer te mogen zeggen. Vrijheidsdrang versus de angst voor korte lontjes. Die paradox tref je ook in de media: enerzijds alles (willen) onthullen en tegelijkertijd, als slaaf van kijkers en lezers (kijkcijfers, oplagen), uitgeleverd zijn aan de waan van de dag. De prangende vraag is: Hoe staat het met het geweten van de journalistiek? Tijdens de dialoog willen wij scheren langs de afgronden van het geweten, waar het in de knel komt met de werkelijkheid.
Karin Melis (afgestudeerd in de wijsbegeerte en lange tijd in uiteenlopende media werkzaam geweest als journalist) publiceert regelmatig in het dagblad Trouw.
14 november 2007 – Dries Boele - De zin van rituelen en evenementen
‘Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!’ We komen weer in de tijd van de ‘feesten’. Voor velen hebben ze nauwelijks meer te betekenen dan een gezellige dag of avond. Ook in het persoonlijke leven bestaan er gedenkwaardige dagen: verjaardagen, huwelijksfeesten, etc. Wat is de zin van rituelen en evenementen? Kunnen we zonder? Is het van belang om zich het doel of de betekenis van een ritueel of evenement te realiseren? Missen we iets wanneer we er niet aan doen? Gezamenlijk onderzoek, met inbreng van enkele gedachten van de Franse filosofen Alain Badiou en Georges Bataille.
Drs. Dries Boele, studeerde filosofie in Amsterdam en Parijs en leidt sinds 1994 het filosofisch café, nu in Hotel de Filosoof te Amsterdam.
30 januari 2008 – Mariëtte van den Hoven - Wie dan leeft, wie dan zorgt?!
Er is veel discussie over de gezondheidszorg: over veranderende zorgstelsels, over wachtlijsten, over wat wel en niet vergoed wordt, of vergoed zou moeten worden, en over meer fundamentele vragen. Een daarvan is of zorg wel zo zakelijk kan worden bekeken. Wat is zorg eigenlijk en moeten we bij zorg nu vooral denken aan dat wat binnen instituten, ziekenhuizen en gezondheidscentra gebeurt, of is het wezen van zorgen te vinden in gezinnen, in dat wat buren, vrienden of familie voor elkaar doen?
Op prikkelende en stellingnemende wijze daagt dr. Mariëtte van den Hoven, Ethiek Instituut, u uit om mee te denken met filosofen als Van Heijst (‘Menslievende Zorg’), Vorstenbosch (Zorg, een filosofische analyse) en Tronto (over ethiek van zorgen ‘Moral boundaries’) over de vraag of we zorg als product moeten en kunnen beschouwen.
2 april 2008 – Johan Goud - Het omgaan met de dood in verschillende religieuze tradities
Tijdens de inleiding over het omgaan met de dood schetst Johan Goud twee wegen: die van onthechting (zoals bijvoorbeeld in het Boeddhisme) en van hechting (zoals ondermeer te vinden is in het Christendom en het Jodendom). Wat is bovenal het belangrijkste? Moeten we ons van alles dat ons vasthoudt aan het leven losmaken? Of gaat het er juist om onze gebondenheden tot het eind toe te doorleven? In welke weg herkennen we ons het meest? Zijn het aparte wegen of zijn ze met elkaar te verbinden?
Prof. Dr. J.F. Goud is bijzonder hoogleraar wijsgerige theologie in Utrecht en remonstrants predikant te Den Haag.
28 mei 2008 - Arnold Ziegelaar - Tijd
Tijdens een driegangen diner zullen we met elkaar praten over verschillende facetten van het begrip TIJD. Filosoof Drs. Arnold Ziegelaar leidt ons door middel van heldere vragen door het thema. Bij elke gang is er een andere vraag aan de orde. Na elk onderdeel vat Arnold Ziegelaar het samen en biedt overzicht.
Drs. Arnold Ziegelaar studeerde wijsbegeerte te Amsterdam en Leiden en neemt deel aan het filosofen collectief ‘Goed-Gesprek.nl’.