Seizoen 2022 – 2023

PROGRAMMA 2022/2023

28 september 2022 – Daan Heerma van Voss – De bange mens
In Nederland hebben inmiddels meer dan een miljoen mensen een angststoornis. Hoe is het zover gekomen? In De bange mens gaat Daan Heerma van Voss op zoek naar de bron van onze angsten. Een lange reis, door tijd en ruimte, langs filosofen, wetenschappers, kunstenaars en angstlijders. Onderweg kan de auteur ook zijn eigen jeugd, de geschiedenis van zijn familie en de farmaceutische industrie niet ontwijken. Is angst erfelijk bepaald? Is er een verband tussen angst en agressie, of creativiteit?
Daan Heerma van Voss (1986) is romanschrijver en historicus. Verder heeft hij geschreven voor verscheidene nationale en internationale kranten en
tijdschriften, zoals NRC, Humo, De Morgen, Vrij Nederland en de Volkskrant. De bange mens is een persoonlijke en filosofische zoektocht geïnitieerd door de opdracht van zijn ex-vriendin; hij moest het fenomeen angst doorgronden, voor het te laat was, voor hemzelf én hun relatie.
www.daanheermavanvoss.nl
Impressie van de avond
26 oktober 2022 – Bert Keizer – Over leven en werk van Ludwig Wittgenstein
Wittgenstein wist dat hij een bijzonder talent had, en zijn visie op zichzelf is zeker zo boeiend als zijn kijk op de wereld. In zijn brieven en dagboeken treedt een geniale, lastige, komische en ontroerende man naar voren die in leven en in sterven een onuitwisbare indruk maakte op de mensen die hem kenden. Bert Keizer biedt een heldere en toegankelijke introductie in het leven en werk van Ludwig Wittgenstein.
Bert Keizer (1947) is een Nederlandse arts, filosoof en schrijver. Zijn doorbraak als schrijver kwam in 1994 met Het refrein is Hein, een zeer openhartige schets van gebeurtenissen in een verpleegtehuis, inclusief stukken over euthanasie en hulp bij zelfdoding, die nogal wat stof deden opwaaien maar die door artsen over het algemeen als zeer reëel werden beoordeeld.
www.linkedin.com/in/bert-keizer
Impressie van de avond
23 november 2022 - Jurriën Hamer - Waarom schurken pech hebben en helden geluk
Waarom schurken pech hebben en helden geluk, is een confronterend debuut met radicale implicaties voor onze manier van leven. Jurriën Hamer denkt verder waar anderen terugdeinzen en stelt de rol van de vrije wil ter discussie. Ieder jaar stapelt het bewijs tegen de vrije wil zich verder op: we zijn een product van onze genen, van onze geschiedenis en van onze omstandigheden. Toch laat de mythe ‘vrije wil’ ons niet los.
Jurriën Hamer (1988) is senior onderzoeker binnen het thema digitale samenleving van het Rathenau Instituut. Jurriën studeerde rechten en filosofie en promoveerde in 2017 aan de Universiteit Utrecht. Jurriën publiceert in kranten zoals Trouw, de Volkskrant en De Correspondent en is medeoprichter van het filosofieblog Bij Nader Inzien. Met Waarom schurken pech hebben en helden geluk heeft Jurriën de Socratesprijs 2022 gewonnen.
www.linkedin.com/in/jurriën-hamer
Impressie van de avond
25 januari 2023 – Katrien Schaubroeck – Iris Murdoch
Honderd jaar geleden werd de Britse filosofe Iris Murdoch geboren (1919–1999). Ze is vooral bekend als romanschrijfster. Als filosofe lag het innerlijke leven van de mens haar nauw aan het hart. ‘Het is niet stil en duister binnenin’, schreef ze. Ze verweet haar collega-filosofen dat zij de ziel hadden kapotgemaakt en vervangen door het ego. Zo legde ze de focus van de moraalfilosofie opnieuw op de innerlijke wereld. Morele groei toont zich niet in hoe mensen handelen, maar in hoe ze denken, zien en voelen. Schaubroeck laat zien hoe het werk van Murdoch niet alleen uitnodigt om op een andere manier te kijken naar ethiek, maar ook naar de filosofie van de liefde.
Katrien Schaubroeck (1980) is als docent en onderzoeker verbonden aan het departement Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen, waar ze zich verdiept in liefde, de praktische rede en moraal. Naast academische artikelen over thema’s in de morele psychologie en de meta-ethiek schrijf zij graag korte stukjes over de filosofie van alledag.  www.katrienschaubroeck.blogspot.com
22 februari 2023 – Damiaan Denys – Het tekort van het teveel
Er is iets geks aan de hand. Westerse landen behoren al jaren tot de gelukkigste landen ter wereld. Nooit eerder was de welvaart hoger, rijkdom groter en levenskwaliteit beter. Toch lijden vier op de tien mensen in hun leven aan een psychische stoornis en ondergaan in Nederland jaarlijks een miljoen mensen een behandeling voor psychische klachten. We zijn welvarender, maar mentaal zieker dan ooit. We zijn gelukkiger, maar lijden meer dan ooit. Hoe kunnen we deze paradoxen begrijpen?
Damiaan Denys (1965) is filosoof en psychiater. Hij is als hoogleraar psychiatrie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het AMC, en als onderzoeker aan het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (KNAW-NIN). In 2015 zat hij aan tafel bij Zomergasten en hij was te gast bij Pauw & Witteman en De Wereld Draait Door. www.damiaandenys.com
Impressie van de avond
22 maart 2023 – Stine Jensen – Faalmoed
Mag je mislukken in een samenleving waarin het draait om prestaties en succes? Hoe ga je om met onzekerheid als de wereld tot stilstand komt? Wat betekent leeftijd in een wereld die draait om perfectie? Faalmoed is een ode aan de mens die kwetsbaar en struikelend door het leven durft te gaan. Een ode aan de onzekeren, aan ons allemaal. Voor wie winnen of verliezen geen kwestie is van maakbaarheid en individuele verantwoordelijkheid alleen.
Stine Jensen (1972) is filosoof, schrijver en programmamaker bij omroep HUMAN. Ze werd in Denemarken geboren als de helft van een eeneiige tweeling. Het gezin Jensen emigreerde op jonge leeftijd naar Nederland. Ze studeerde literatuurwetenschap (cum laude) en filosofie in Groningen, waarna ze verder ging aan de Universiteit van Maastricht en promoveerde op Waarom vrouwen van apen houden. Stine maakt ook televisieprogramma’s: Dus ik ben (HUMAN) gebaseerd op de gelijknamige bestseller.
www.stinejensen.nl
Impressie van de avond
19 april 2023 – Cees Zweistra – Waarheidszoekers
De bestorming van het Capitool en de anticoronaprotesten hebben het complotdenken definitief in de openbaarheid gebracht. Onder invloed van bekende Nederlanders zoals Lange Frans en Thierry Baudet heeft een nieuwe vorm van complotdenken ook in Nederland stevige voet aan de grond gekregen. Cees Zweistra maakt in klare taal en met aansprekende voorbeelden duidelijk waar het nieuwe complotdenken vandaan komt en welke rol technologie heeft in het ontstaan en verspreiden van complottheorieën.
Cees Zweistra (1986) is een Nederlandse filosoof, auteur en docent, die promoveerde met een proefschrift over de invloed van de digitale technologie op de menselijke identiteit en intermenselijke relaties. Hij was werkzaam als zelfstandig gevestigd jurist. Sinds 2016 organiseert hij, in samenwerking met de stichting Centre Erasme, cursussen en lezingen. Samen met Allard Amelink maakt hij de filosofische podcast ‘Podcast Filosofie’.
Impressie van de avond