Seizoen 2021 – 2022

PROGRAMMA 2021/2022

22 september 2021 – Marja Havermans – Sterven als een stoïcijn
Zomaar uit het niets komen ziekte, sterven en dood een leven binnen. Vage buikklachten en een onbestemd gevoel, daarmee gaat Paul (61) naar de dokter. Hij heeft uitgezaaide kanker en is niet meer te genezen. Sterven als een stoïcijn laat zien hoe Paul en zijn vrouw Marja op stoïcijnse wijze met de ziekte ‘dealen’. Leidraad bij dit alles is de filosofie. Praktische filosofie van de stoïcijnen en van andere filosofen, maar ook eigen filosofische vragen en gedachten van de schrijfster.
Marja Havermans (1956) werkte in het onderwijs en in de communicatie, sinds 1991 als zelfstandig tekstschrijver en redacteur. Sinds 2012 voert Marja individuele filosofische gesprekken, begeleidt zij verschillende gespreksgroepen in intervisies en socratische gesprekken en geeft zij lezingen en cursussen over filosofie. In 2015 verscheen haar boek Spreken is zilver, vragen is goud.  www.filosofischegesprekken.nl
Impressie van de avond 
20 oktober 2021 – Andreas Kinneging – De onzichtbare Maat
Mateloosheid. Dat is hét kenmerk van de moderne tijd. Die staat daarmee haaks op de grote Europese Traditie, die teruggaat op Athene en Jeruzalem. Want in die Traditie gaat het om de juiste Maat, maathouden, maatvoering, matigheid. De kerngedachte is dat de juiste Maat te vinden is in de werkelijkheid, al is ze niet zichtbaar. Men moet er oog voor hebben. Dit inzicht, deze wijsheid, is weggevaagd door de ideologieën van de Verlichting en de Romantiek, die de moderne wereld domineren. Dit boek stoft de Traditie af en brengt haar weer tot leven.
Andreas Kinneging (1962) is hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. Met zijn boek Geografie van goed en kwaad won hij de Socrates Wisselbeker voor het beste filosofieboek van 2006. In 2020 verscheen zijn magnum opus De onzichtbare Maat. Archeologie van goed en kwaad.  www.universiteitleiden.nl/medewerkers/andreas-kinneging
Impressie van de avond
1 december 2021 – Hans Alma – Het verlangen naar zin - VERPLAATST NAAR 20 APRIL
19 januari 2022 – Katrien Schaubroeck – Iris Murdoch - AFGELAST
Honderd jaar geleden werd de Britse filosofe Iris Murdoch geboren (1919–1999). Ze is vooral bekend als romanschrijfster. Als filosofe lag het innerlijke leven van de mens haar nauw aan het hart. ‘Het is niet stil en duister binnenin’, schreef ze. Ze verweet haar collega-filosofen dat zij de ziel hadden kapotgemaakt en vervangen door het ego. Zo legde ze de focus van de moraalfilosofie opnieuw op de innerlijke wereld. Morele groei toont zich niet in hoe mensen handelen, maar in hoe ze denken, zien en voelen. Schaubroeck laat zien hoe het werk van Murdoch niet alleen uitnodigt om op een andere manier te kijken naar ethiek, maar ook naar de filosofie van de liefde.
Katrien Schaubroeck (1980) is als docent en onderzoeker verbonden aan het departement Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen, waar ze zich verdiept in liefde, de praktische rede en moraal. Naast academische artikelen over thema’s in de morele psychologie en de meta-ethiek schrijf zij graag korte stukjes over de filosofie van alledag.  www.katrienschaubroeck.blogspot.com
16 februari 2022 – Damiaan Denys – Het tekort van het teveel - AFGELAST
Er is iets geks aan de hand. Westerse landen behoren al jaren tot de gelukkigste landen ter wereld. Nooit eerder was de welvaart hoger, rijkdom groter en levenskwaliteit beter. Toch lijden vier op de tien mensen in hun leven aan een psychische stoornis en ondergaan in Nederland jaarlijks een miljoen mensen een behandeling voor psychische klachten. We zijn welvarender, maar mentaal zieker dan ooit. We zijn gelukkiger, maar lijden meer dan ooit. Hoe kunnen we deze paradoxen begrijpen?
Damiaan Denys (1965) is filosoof en psychiater. Hij is als hoogleraar psychiatrie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het AMC, en als onderzoeker aan het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (KNAW-NIN). In 2015 zat hij aan tafel bij Zomergasten en hij was te gast bij Pauw & Witteman en De Wereld Draait Door. www.damiaandenys.com
16 maart 2022 – Govert Buijs – Het goede leven en de vrije markt
In Het goede leven en de vrije markt heeft Govert Buijs met Ad Verbrugge en Jelle van Baardwijk onderzocht wat ‘het goede leven’ is. Draait alles om geld verdienen en consumeren, of vooral om vredig en harmonieus samenleven met anderen? Of kunnen we de zin ervan beter zoeken in de natuur of in spirituele waarden? Tegenwoordig kunnen we in onze vrijemarkteconomie kiezen wat we willen. Maar is die vrijheid van keuze wel de enige soort vrijheid die telt? Met dit boek heeft Govert Buijs de Socrates Wisselbeker 2019 gewonnen. Ook is dit boek geselecteerd als lesboek voor het VWO-examen filosofie 2020 – 2023.
Govert Buijs (1964) is politicoloog en filosoof, verbonden aan de afdeling Filosofie van de VU, sinds 2011 als UHD en als bijzonder hoogleraar ‘Politieke filosofie en levensbeschouwing’ vanwege het Dr. Abraham Kuyperfonds. Hij bezet vanaf 2016 de F.J.D. Goldschmeding leerstoel ‘Economie in relatie tot Civil Society’. Zijn laatste boek heet: Waarom werken wij zo hard?  www.govertbuijs.website
Impressie van de avond
20 april 2022 – Hans Alma – Het verlangen naar zin
Ieder mens verlangt naar een zinvol en waardevol leven. Maar waar komt dat verlangen naar zin en waarde vandaan? Hoe kunnen we erover met elkaar in gesprek gaan? Het verlangen naar zin biedt een nieuwe visie op zingeving en levensbeschouwing. Een zinvol bestaan wordt mogelijk waar we afstemmen op de unieke waarde van wat ons omringt. Met voorbeelden uit de kunst, literatuur en filosofie maakt Hans Alma duidelijk hoe we dat kunnen doen.
Hans Alma (1962) werkt als hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast heeft zij een praktijk als coach en trainer in een ‘werkplaats voor zinvol leven en werken’. Het verlangen naar zin is genomineerd voor Beste Spirituele Boek 2021.  www.hansalma.com
Impressie van de avond