Seizoen 2006/2007

27 september 2007 - Karim Benammar - Te veel of te kort?
De eerste bijeenkomst vond plaats op 27 september en stond in het teken van het thema ‘Te veel of te kort?’. Zitten we gevangen in een eeuwige strijd met schaarste? Het leven is in essentie overvloedig. De kunst is bewust te kiezen hoe we ons overschot besteden. De avond zal vooral gaan over ‘de overvloed in het leven’, en hoe men daarmee kan omgaan. Consuminderen of op een andere manier consumeren? Overvloedig leven: hoe kunnen we dat realiseren?
Filosoof dr. Karim Benammar leidde de avond in. Hij is lector ‘Reflectie op het handelen’ verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam, en schrijver van het boek ‘Overvloed’ (Veen Magazines, maart 2005).
29 november - Derek Suchard - Dialoog tussen de grote wereldreligies
De avond wordt ingeleid door een specialist op het betreffende gebied, waarna het publiek de spreker, zichzelf en elkaar vragen kunnen stellen. “Interreligieuze dialoog theologisch mislukt.” De kranten staan er vol van. Veertig jaar intensief praten heeft weinig opgeleverd. Is er werkelijk een dialoog tussen de godsdiensten gaande… of is het gewoon een leuk gesprek? Gaat het dieper dan de oppervlakkige vragen over hoe wij en zij dingen doen en beleven? In de regel niet. Vanavond verkennen we de stand van zaken en bespreken een nieuwe mogelijkheid.
Theoloog dr. Derek Suchard leidde de avond in. Hij is gepromoveerd op de interreligieuze dialoog aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
24 januari - Marcel Becker - Ethiek en vriendschap
De ethiek van vriendschap wordt door filosofen al sinds Aristoteles besproken. Een stroming – de deugdethiek – gaat ervan uit dat ethiek een kwestie van karaktervorming is. Eigenschappen als ‘rechtvaardigheid’, ‘dapperheid’ en ‘matigheid’ vereisen immers een harmonieuze relatie tussen emoties en verstand. Na de uitleg hiervan passen we de deugdethiek toe op vriendschapsrelaties. Welke deugden zijn nodig voor vriendschap? Stimuleren vriendschappen deugden of ondeugden? De opvattingen van het publiek vergelijken we met die van klassieke filosofen.
Dr. Marcel Becker leidde de avond in. Hij is gepromoveerd op deugdethiek en gespecialiseerd in toegepaste ethiek, werkzaam aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
21 maart 2007 – Petran Kockelkoren - Kunst
Met welke bril kijken wij?
Prof. dr. Petran Kockelkoren is filosoof en cultureel antropoloog en een begenadigd verhalenverteller die graag bruggen slaat tussen Oost en West, geschiedenis en filosofie, techniek en kunst. Hij is emeritus hoogleraar Kunst en Technologie aan de Universiteit Twente, een functie die hij ook als lector heeft uitgeoefend aan de kunstacademie AKI ArtEZ.
6 juni 2007 - Arnold Ziegelaar - Vrijheid
Tijdens een driegangen-diner filosoferen wij over Vrijheid, een toepasselijke thema voor die tijd van het jaar, juist voor de grote vakantie.
Begeleider is Arnold Ziegelaar van een goed-gesprek.nl.