Seizoen 2009/2010

28 oktober 2009 - Marli Huijer - Opnieuw beginnen, metamorfose in het bestaan
Onder deze titel schreef zij samen met literatuurcriticus Reinjan Mulder een essay over levenswendingen. Opnieuw beginnen: wie wil dat niet op een moment dat alles tegenzit? Waar komt het verlangen om alles nog eens over te doen vandaan? Komt elk nieuw begin niet neer op een herhaling? En hoe ga je in een nieuwe toekomst om met het verleden? Moet dat verleden grondig worden gewist, of moet het opnieuw worden geformuleerd? Maar hoe dan om te gaan met het geheugen?
Marli Huijer is bijzonder hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit en lector filosofie aan de Haagse Hogeschool.
27 januari 2010 - Paul van Tongeren - Is euthanasie een recht?
Om die vraag te beantwoorden, moeten we weten wat we met ‘euthanasie’ bedoelen, en wat het woord ‘recht’ betekent. Bij de uitwerking van het eerste kan de jurist naar de wet verwijzen, maar zal de filosoof ook het verschil tussen een keuze in het leven en keuzes voor de dood aan de orde stellen. Welke overwegingen spelen er allemaal mee bij het onderwerp euthanasie? Dat is heel anders voor iemand die voor zichzelf hierover nadenkt dan voor iemand die geconfronteerd wordt met zo’n keuze door een naaste.
Paul van Tongeren studeerde theologie en filosofie en is gewoon hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radbouduniversiteit Nijmegen, en buitengewoon hoogleraar ethiek aan het HIW van de KU Leuven.
7 april - Desanne van Brederode - Vrijheid
Woensdag 21 april, tijdens een diner pensant wordt gekeken wat het begrip ‘vrijheid’ voor onszelf betekent. Tijdens 4 gangen zullen Rosa Lucassen (Echte Welvaart) en Marianne Waling-Huijsen (Met Waarden Helen) de tafelgenoten uitdagen telkens andere invalshoeken samen door te nemen. Desanne van Brederode is filosofe, schrijfster en columniste van het tv-programma Buitenhof.
2 juni Heidi Muijen - Levensgeluk
Op de tempel van Apollo in Delphi staat ‘Mens ken u zelf!’ Dit is meer dan alleen ‘tegeltjes wijsheid’. Het is namelijk een filosofische sleutel om verbindingen te kunnen leggen tussen verschillende opvattingen, en om onze persoonlijke opvattingen over geluk te verhelderen en bewuster met dit thema in het dagelijkse leven om te kunnen gaan. Bovendien kunnen we de actualiteit erin spiegelen: Waarom staat de filosofie van de levenskunst op dit moment zo in de belangstelling? Zijn hedendaagse beelden over geluk wel zo fundamenteel verschillend van die van vroeger? In hoeverre zijn stoïcijnse, hedonistische, cynische en sceptische opvattingen nog steeds van waarde? Kunnen ze ons helpen de weg in ons overvolle bestaan te vinden, ‘zappend’ tussen werk en privé, hart en hoofd, denken en doen?
Heidi Muijen heeft een filosofische praktijk voor levenskunst en creatieve ontwikkeling: Thymia. Daarnaast is zij als hoofddocent verbonden aan de ‘Creatieve Therapie Opleiding’ van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen.