Seizoen 2008/2009

24 september 2008 - Jos Kole - De logica van goed werk, ondermijnende en stimulerende factoren
Wij vragen ons af of de manier waarop arbeid georganiseerd is nog wel past in deze tijd. Waarom verlaten zoveel mensen het arbeidsproces en beginnen zij voor zichzelf?
Dr J.J. Kole is ethicus en doet postdoctoraal onderzoek naar de voorwaarden voor goede professionaliteit; hij is verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
19 november 2008 - Bruno Nagel - Indiase filosofie en spiritualiteit: de ontdekking van het Zelf
Waarmee identificeren mensen zich? Wat gebeurt er als je je identificeert met zaken buiten jezelf? Wat is je ware identiteit?
Dr. B. Nagel studeerde filosofie, theologie, godsdienst­wetenschappen en Indo-Iraanse talen en culturen en was docent vergelijkende wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam.
28 januari 2009 - Jan de Valk - Rede & Religie
Het thema Rede & Religie houdt mensen al eeuwenlang bezig. Vormen de begrippen Rede & Religie een tegenstelling? Sluiten ze elkaar uit of vullen ze elkaar aan? Vormen ze componenten van eenzelfde zoeken naar waarheid en inzicht? Nadenken over deze begrippen raakt je diepste en meest fundamentele kijk op het bestaan, op je plaats op deze wereld, in de kosmos. Tijdens dit filosofisch café zoeken we met elkaar voldoende ruimte om de problematiek van rede en religie met een open vizier te benaderen. Het thema is de komende drie jaar eindexamenonderwerp op het vwo en daarom worden jongeren uitgedaagd erover na te denken en in debat te gaan. Het nadenken en in gesprek komen hierover- ook in de ontmoeting tussen jong en oud- kan een verrijkende ervaring zijn!
Dhr. Jan J. de Valk is lerarenopleider godsdienst en levensbeschouwing aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast was hij vele jaren docent in het voortgezet onderwijs. Zijn interesse ligt met name daar waar filosofie, religie, antropologie en geschiedenis elkaar ontmoeten. Literatuursuggestie: Op deze avond sluiten we aan bij het eindexamenboekje filosofie ‘Rede en religie’ van Michiel Leezenberg.
25 maart 2009 - Guido Walraven - Filosofie en onderwijs en educatie
Het ideaal dat kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen en hun potentie realiseren, wordt tegenwoordig breed gedragen in de westerse wereld. Voor de maatschappij als geheel wordt het ook onverstandig geacht om talenten onbenut te laten. Is het Nederlandse onderwijs zo ingericht, dat inderdaad het beste uit leerlingen wordt gehaald? Moeten basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs vooral koersen op de uitslagen van de Cito-toetsen met hun nadruk op cognitieve resultaten, of ook op bredere vorming (bijvoorbeeld in termen van meervoudige intelligentie)? Kan de school een oefenplek zijn om ook te leren om samen te leven in de huidige maatschappij? Wat mag er van het onderwijs verwacht worden en wat van de opvoeding, vorming op andere plaatsen in de maatschappij?
Guido Walraven is zelfstandig onderwijsonderzoeker en adviseur, daarnaast is hij lector ‘Dynamiek van de stad’ bij hogeschool InHolland.