Jan Warndorff – Geen idee

Impressie van de bijeenkomst van het Filosofisch Café Haarlem op 27 februari 2019 Op deze avond daagde Jan Warndorff de 95 aanwezigen uit om zijn gedachtegang te volgen over: Geen idee – Filosofie van het boerenverstand. Jan Warndorff (1965) is als kind van tropenartsen geboren en getogen in Afrika (Ghana, Ethiopië en Malawi) en heeft daarnaast […]

Lees meer

Paul van Tongeren – Willen sterven?

Impressie van de bijeenkomst van het Filosofisch Café Haarlem op 24 oktober 2018 Op deze avond hield Paul van Tongeren voor zo’n 90 aanwezigen een inleiding over zijn boek: Willen sterven?, Over de autonomie en het voltooide leven. Paul van Tongeren (1950) was tot zijn emeritaat hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen, buitengewoon […]

Lees meer

Arnold Ziegelaar – Oorspronkelijk bewustzijn

Impressie van de bijeenkomst van het Filosofisch Café Haarlem op 15 november 2017 Op deze avond hield Arnold Ziegelaar een inleiding voor zo’n 80 aanwezigen over zijn boek: Oorspronkelijk bewustzijn. Een kritiek van de neuromane rede. Arnold Ziegelaar is filosoof, beeldend kunstenaar en schrijver. Hij studeerde aanvankelijk natuurkunde, maar studeerde af als filosoof bij de Universiteit […]

Lees meer

Jannah Loontjens – Roaring Nineties

Impressie van de bijeenkomst van het Filosofisch Café Haarlem op 26 april 2018 Op deze avond hield Jannah Loontjens een inleiding over Waarheid en Verbeelding naar aanleiding van haar boek Roaring Nineties. Jannah Loontjens voltooide een deel van haar filosofiestudie in New York bij de filosoof Derrida en studeerde af op Heideggers denken over Hölderlin. […]

Lees meer