Paul van Tongeren – Willen sterven?

Impressie van de bijeenkomst van het Filosofisch Café Haarlem op 24 oktober 2018 Op deze avond hield Paul van Tongeren voor zo’n 90 aanwezigen een inleiding over zijn boek: Willen sterven?, Over de autonomie en het voltooide leven. Paul van Tongeren (1950) was tot zijn emeritaat hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen, buitengewoon […]

Lees meer